Escuchar la naturaleza y descubrir sus intérpretes

02-04 maig 2014;

Aprendre a escoltar la natura. 11-13 d’abril 2014 al Museu de Ciències Naturals de Granollers

Reconeixement del cant dels ocells. 11-13 d’abril 2014 al Museu de Ciències Naturals de Granollers a càrrec d’Eloïsa Matheu En aquest curs es donaran eines bàsiques per aprendre a reconèixer els cants i vocalitzacions de les espècies d’ocells mes properes. El taller té una vocació clarament pràctica, es pretén que els alumnes es sensibilitzin i familiaritzin amb la pràctica d’escoltar la natura. Sessions teòriques. Conceptes relatius a la comunicació sonora: perquè, quan i com canten els ocells. Cóm aconseguir reconèixer els cants. Conceptes acústics: freqüència, amplitud, temps, timbre. Estructura del cant. La visualització del cant com a recurs d’aprenentatge: notacions i sonogrames. Veurem i analitzarem la fina estructura dels cants. Descripció dels cants i vocalitzacions dels ocells. Sortides de camp Es practica l’escolta conscient que ens permet discriminar diferents sons, entendre conceptes com freqüència, intensitat, timbre, estructura, per arribar al coneixement dels cants de les diferents espècies d’ocells. Descrivim els cants […]

El canto del Chochín
Lloc: Les Franqueses, El Vallès
Dades: abril 2014