Diari d’una audionaturalista – Sonograma magazine 024,,ca,* Revista Sonograma 024,,en,* Octubre 2014,,es,Les terres del delta de l’Ebre van despertar en mi la passió per la natura als anys 70s, va ser aquí la gran descoberta, on he pogut viure escenes intenses d’experiència naturalista i personal. Recordo encara molt bé la primera visita, un dia de finals d’hivern, amb un sol radiant, l’aire fresc, el cel blau intens. Amagats darrera el canyís, la descoberta dels ànecs…,,ca,Eloisa Matheu » Diari d’una audionaturalista – Sonograma magazine 024,,ca

La força de la memòria sonora * Sonograma Magazine 024 * octubre 2014   Les terres del delta de l’Ebre van despertar en mi la passió per la natura als anys 70s, va ser aquí la gran descoberta, on he pogut viure escenes intenses d’experiència naturalista i personal. Recordo encara molt bé la primera visita, un dia de finals d’hivern, amb un sol radiant, l’aire fresc, el cel blau intens. Amagats darrera el canyís, la descoberta dels ànecs…  ,ca

El canto del Carbonero palustre

Poecile palustris Sèries llargues d'estrofes compostes per repeticions d'un motiu o nota. És típic un motiu tipus "pi-Chie", relativament greu de to comparat amb altres pàrids. Timbre "gruix" Cant sonor, s'escolta a distància al bosc. En la gravació s'escolta de fons 1 tallarol de casquet Sylvia atricapilla. Imatge: Espectrograma d'una estrofa, s'aprecia la repetició d'un motiu compost per dues notes modulades "Chiu-Chiu-Chiu-Chiu-Chiu-Chiu"

El canto del Carbonero palustre
Lloc: P.N. Montaña Palentina
Data: juny 2014