Les aus urbanes i el plaer de passejar per la ciutat escoltant natura

Descobreix els ocells pels seus cants Són moltes les aus que podem escoltar i observar passejant per la ciutat, només cal estar una mica atent, escoltar, observar.

El cant de la Mallerenga petita
Lloc: pinedes
Data: primavera