Aprendre a escoltar la natura. 11-13 d’abril 2014 al Museu de Ciències Naturals de Granollers

Reconeixement del cant dels ocells.
11-13 d’abril 2014 al Museu de Ciències Naturals de Granollers
a càrrec d’Eloïsa Matheu

En aquest curs es donaran eines bàsiques per aprendre a reconèixer els cants i vocalitzacions de les espècies d’ocells mes properes. El taller té una vocació clarament pràctica, es pretén que els alumnes es sensibilitzin i familiaritzin amb la pràctica d’escoltar la natura.

Sessions teòriques.

Conceptes relatius a la comunicació sonora: perquè, quan i com canten els ocells.

Cóm aconseguir reconèixer els cants. Conceptes acústics: freqüència, amplitud, temps, timbre. Estructura del cant.

La visualització del cant com a recurs d’aprenentatge: notacions i sonogrames. Veurem i analitzarem la fina estructura dels cants. Descripció dels cants i vocalitzacions dels ocells.

Sortides de camp
Es practica l’escolta conscient que ens permet discriminar diferents sons, entendre conceptes com freqüència, intensitat, timbre, estructura, per arribar al coneixement dels cants de les diferents espècies d’ocells.

Descrivim els cants que escoltem durant la sortida, fem i revisem onomatopeies, etc., consultem les descripcions de les vocalitzacions que apareixen en les diferents guies de camp publicades i que sovint causen sorpresa.

Pràctica d’identificació auditiva i mostreig en petits grups. Posta a punt de les dades obtingudes.


Taller adreçat a persones que volen iniciar-se en el coneixement del cant i les vocalitzacions del ocells.

Durada del taller: 14 hores, dues sortides matinals i dues sessions teòriques.


PROGRAMA
Divendres 11 d’abril de 19: 00h-20: 30h. Museu de Ciències Naturals de Granollers. Sessió introductòria

Dissabte 12 d’abril
7: 00h-12: 00h
sortida de camp a les Franqueses del Vallès
16: 30h-19: 00h. Museu de Ciències Naturals de Granollers. Sessió teòrica.

Diumenge 13 d’abril de 7: 00h-12: 00h: sortida de camp a Puiggraciós.

Preu de la matrícula: 30 euros

Més informació, contacte i Inscripcions:

Museu de Ciències Naturals de Granollers "La Tela"
Palaudàries, 102. Jardins Antoni Jonch Cuspinera – 08402 Granollers
Tel.: 870 96 93 51/93 861 39 95 - m.granollers.cn@diba.cat

El canto del Chochín
Lloc: Les Franqueses, El Vallès
Dades: abril 2014