Olympus LS-100 y Olympus LS-P2 –

Dues opcions de gravadores portàtils molt interessants per al naturalista - Que el fet de conèixer els cants i les vocalitzacions de les aus és un factor important en la identificació de les espècies és una cosa que ja ningú discuteix. I si bé hi ha cada vegada més materials per ajudar al naturalista a endinsar-se en aquest camp, la identificació d'oïda sembla quedar relegada a l'sac dels impossibles. No hi ha millor manera d'aprendre a conèixer les espècies pels seus cants d'escoltar repetidament. I per això, obtenir enregistraments és una bona pràctica perquè ens obliga a estar atents al camp i a escoltar el material posteriorment. I sovint de forma repetida. Però fins fa poc semblava que la gravació de sons en el camp exigia disposar de materials professionals i d'alta qualitat i preu. No obstant això, recentment estan sorgint gravadores petites i assequibles amb prestacions molt interessants [...],es