Naturalesa contra la Natura

El passat mes de juny Jordi Cervelló va estrenar el primer moviment de la seva última obra simfònica Natura contra Natura.