Chicharras (1)

No concebo l'estiu mediterrani sense el so de les cigales o cigales.,,es,En els ecositemas mediterranis tenim diverses espècies, una d'elles és la cigala de nom científic,,es,, Una de les més grans d'Europa. El seu cant és molt potent, pot arribar als 150 decibels, pot durar minuts sense interrupció i és característic el canvi de ritme i de freqüència. A mi em recorda a un aspersor de reg.,,es,mes informació i imatges sobre cigales:,,es,http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Lyristes-plebejus.-img17495.html,,en,Eloisa Matheu »Cigales (1),,es

En los ecositemas mediterráneos tenemos varias especies, una de ellas es la cigarra de nombre científico Lyristes plebejus, una de las mayores de Europa. Su canto es muy potente, puede alcanzar los 150 decibelios , puede durar minutos sin interrupción y es característico el cambio de ritmo y de frecuencia. A mi me recuerda a un aspersor de riego.

El canto y la imagen corresponden a la publicación: Guia sonora dels Insectes de Catalunya, publicado por Alosa, sons de la natura

mas información e imágenes sobre cigarras:

http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/conocer/ficha.php?id=2880

http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Lyristes-plebejus.-img17495.html

http://www.cicadasong.eu/

Chicharras (1)
Lloc:
Data: