Diari d’una audionaturalista – Sonograma magazine 022

Viatge al Camerún

* Revista Sonograma 022,,en,* Abril 2014,,es,Recentment vaig tenir l’oportunitat de conèixer la selva equatorial africana, al Camerun. Va ser un viatge llampec, uns pocs dies amb l’objectiu d’arribar a un racó de selva pràcticament primària, inalterada, al sud-est del país, el,,ca,, un àrea protegida de prop de 2.000 Km2, que forma part d’un ambiciós projecte de conservació internacional, anomenat Tri-National Parc…,,ca,Eloisa Matheu » Diari d’una audionaturalista – Sonograma magazine 022,,ca

* abril 2014

Recentment vaig tenir l’oportunitat de conèixer la selva equatorial africana, al Camerun. Va ser un viatge llampec, uns pocs dies amb l’objectiu d’arribar a un racó de selva pràcticament primària, inalterada, al sud-est del país, el Parc Nacional de Lobéké, un àrea protegida de prop de 2.000 Km2, que forma part d’un ambiciós projecte de conservació internacional, anomenat Tri-National Parc…