Diari d’una audionaturalista – Sonograma magazine 024,,ca,* Revista Sonograma 024,,en,* Octubre 2014,,es,Les terres del delta de l’Ebre van despertar en mi la passió per la natura als anys 70s, va ser aquí la gran descoberta, on he pogut viure escenes intenses d’experiència naturalista i personal. Recordo encara molt bé la primera visita, un dia de finals d’hivern, amb un sol radiant, l’aire fresc, el cel blau intens. Amagats darrera el canyís, la descoberta dels ànecs…,,ca,Eloisa Matheu » Diari d’una audionaturalista – Sonograma magazine 024,,ca

La força de la memòria sonora

* Sonograma Magazine 024

* octubre 2014

Les terres del delta de l’Ebre van despertar en mi la passió per la natura als anys 70s, va ser aquí la gran descoberta, on he pogut viure escenes intenses d’experiència naturalista i personal. Recordo encara molt bé la primera visita, un dia de finals d’hivern, amb un sol radiant, l’aire fresc, el cel blau intens. Amagats darrera el canyís, la descoberta dels ànecs…