Diari d’una expedició de gravació de sons de la natura a Finlàndia – Suomi (2)

amb amics de la WSRS: Ian, Alan, Robert (britànics), i en Harry i el seu fill Aarni (finlandesos).,,ca,2013.03.06 (cont),,ro,bosc de pins, bedolls ... als afores d'un poblet on Harry busca un pinsà,,es,amb un cant anòmal !? El trobem aviat, atrets per les seves curioses frases, algunes inconfusibles de pinsà mentre que altres són tan creatives que poden portar a confusió (pista 2). Trobem també altres aus, com el mosquiter xiulador,,es,, Però no ho gravo bé, massa soroll de carretera i allunyat, el seu cant m'arriba confós entre el so d'altres aus, el soroll, no aconsegueixo determinar correctament la direcció (i serà l'únic que escoltaré en tot el viatge!).,,es

Dia 3/06/2013 (cont)

Suvela

bosque de pinos, abedules … a las afueras de un pueblecito donde Harry busca un pinzón Fringilla coelebs con un canto anómalo!? Lo encontramos pronto, atraídos por sus curiosas frases, algunas inconfundibles de pinzón mientras que otras son tan creativas que pueden llevar a confusión (pista 2). Encontramos también otras aves, como el mosquitero silbador Phylloscopus sibilatrix, pero no lo grabo bien, demasiado ruido de carretera y alejado, su canto me llega confundido entre el sonido de otras aves, el ruido, no consigo determinar correctamente la dirección (y será el único que escucharé en todo el viaje!).

Més endavant em donaré adonar que el tema dels híbrids i els seus vocalitzacions interessa molt a Harry.,,es,bosquet de pins, bedolls… als voltants d’un poblet on en Harry busca un pinsà,,ca,amb un cant anòmal!? El trobem aviat, atrets per les curioses frases, algunes inconfusibles de pinsà mentre que d’altres són tan creatives que porten a confusió (gravació 2). Trobem també altres ocells, com el mosquiter xiularie,,ca


Dia 3/06/2013 (cont)

Suvela

bosquet de pins, bedolls… als voltants d’un poblet on en Harry busca un pinsà Fringilla coelebs amb un cant anòmal!? El trobem aviat, atrets per les curioses frases, algunes inconfusibles de pinsà mentre que d’altres són tan creatives que porten a confusió (gravació 2). Trobem també altres ocells, com el mosquiter xiularie Phylloscopus sibilatrix, però no el gravo bé, massa soroll de carretera i allunyat (i serà l’únic que escoltaré en tot el viatge !!!), el seu cant m’arriba confós entre els sons d’altres ocells, sorolls, no aconsegueixo determinar correctamente la direcció . Més endavant m’adonaré que el tema dels híbrids i les seves vocalitzacions interessa molt en Harry.,,ca,Eloisa Matheu » Diari d’una expedició de gravació de sons de la natura a Finlàndia – Suomi (2),,ca

Fricoe
Lloc: Finlàndia
Data: 3 juny 2013