Diario de una audionaturalista – Sonograma magazine 023

Compartiendo la experiencia de escuchar la naturaleza

* Revista Sonograma 023,,en,* Juny 2014,,es,La naturalesa és indubtablement sonora. En la percepció d'un paisatge, a més de la component visual, juguen un paper essencial les sensacions que ens arriben a través dels altres sentits: el tacte a través de la sensació de fred, calor, la brisa a la nostra pell, les olors i per descomptat els sons que arriben a les nostres oïdes gairebé sense ser conscients i que en bona mesura formessin part de la memòria d'aquella contemplació ...,,es,Eloisa Matheu »Diari d'una audionaturalista - Sonograma magazine 023,,es

* junio 2014

La naturaleza es indudablemente sonora. En la percepción de un paisaje, además de la componente visual, juegan un papel esencial las sensaciones que nos llegan a través de los otros sentidos: el tacto a través de la sensación de frío, calor, la brisa en nuestra piel, los olores y por supuesto los sonidos que llegan a nuestros oídos sin apenas ser conscientes y que en buena medida formaran parte de la memoria de aquella contemplación…