Escuchar la naturaleza y descubrir sus intérpretes

02-04 maig 2014;,,en,a La Parrilla, Monfragüe.,,es en La Parrilla, Monfragüe.

Impartido por Eloísa Matheu

El despertar de les aus en un alba de primavera, pinsans, mallerengues, puputs, cogullades, rabilargos i capsigranys a la devesa, merles, caderneres i escrivans en una tarda primaveral a l'horta, el guirigall d'una colònia d'avions comuns, cigonyes, estornells i pardals al campanar de l'església, el cant del enganyapastors, rossinyols, xots i tòtils al costat d'un rierol al vespre ... Escoltar la natura és un plaer a l'abast de tots que proporciona benestar, desperta emocions i records. Però a més, per a aquells interessats en apropar-se i conèixer millor la natura, el cant de les aus i el paisatge sonor aporten informació sobre les espècies que viuen a l'entorn i la biodiversitat de l'ecosistema.,es

Però vivim en un món que es torna cada dia més sord, dominat per una cultura molt visual, sotmès a sorolls mecànics i contaminació acústica. El nostre sentit de l'oïda selecciona, filtra i perd l'hàbit d'escoltar. Molts naturalistes i aficionats a l'observació de les aus reconeixen dificultats per identificar-les a través dels seus vocalitzacions. El procés d'escoltar la natura és un acte conscient i requereix educar a cau d'orella.,,es,, Un entorn únic, exclusiu i privilegiat en l'entorn del,,es,P. N. Monfragüe,,en

Proponemos un taller en la Finca La Parrilla, un entorno único, exclusivo y privilegiado en el entorno del P.N. Monfragüe per iniciar-se en l'escolta de la natura, aprendre a distingir sons, de manera que amb pràctica en el camp i amb un mètode adequat els participants arribin a identificar i memoritzar les espècies protagonistes del seu entorn natural. Es proporcionen les eines bàsiques per aprendre a reconèixer els cants i vocalitzacions de les espècies d'aus més properes. Així mateix, mitjançant l'escolta activa del so de la natura es plantegen els elements bàsics per interpretar els paisatges sonors.,,es,. Hem fet coincidir les dates d'aquest taller amb la celebració internacional del,,es

Dawn Chorus Day. Hemos hecho coincidir las fechas de este taller con la celebración internacional del Dawn Chorus Day. Aquest esdeveniment, que podríem traduir com el Dia del Cor de l'Alba, és una iniciativa internacional per sentir de manera conjunta el fenomen del despertar de les aus que es produeix a l'alba a les regions temperades. En aquest taller celebrarem aquest espectacle sonor, farem un enregistrament específica i aprofitarem el material gravat com a recurs didàctic. Vine preparat amb el teu gravadora, per senzilla que sigui.,,es,Sessions de camp:,,es,Es realitzaran en les hores de major activitat sonora de les aus, a l'alba i matí d'hora i al vespre. Escoltar, escoltar, discriminar, identificar, descriure sons.,,es,Gravació de sons de la natura com una eina per aprendre a escoltar.,,es http://www.idcd.info/index.asp

Sesiones de campo:

Se realizaran en las horas de mayor actividad sonora de las aves, al amanecer y mañana temprano y al atardecer. Oir, escuchar, discriminar, identificar, describir sonidos.
Grabación de sonidos de la naturaleza como una herramienta para aprender a escuchar.
Escolta i enregistrament del despertar de les aus a l'alba.,,es,Escolta i enregistrament de la bassa al vespre.,,es,Treball pràctic en comú: realització d'un itinerari o una estació d'escolta en petits grups de 2-3 persones. Posada en comú dels resultats obtinguts,,es,Sessions teòriques:,,es,Paràmetres acústics: Estructura del cant. Freqüència, amplitud, temps, to.,,es,Descripció dels cants escoltats durant la sortida de camp, onomatopeies, etc.,,es,Fem servir la vista per entendre els cants escoltats mitjançant notacions i sonogrames. Escoltarem, veurem i analitzarem la fina estructura dels cants.,,es,divendres -,,es
Escucha y grabación de la charca al anochecer.
Trabajo práctico en común: realización de un itinerario o una estación de escucha en pequeños grupos de 2-3 personas. Puesta en común de los resultados obtenidos

Sesiones teóricas:

Parámetros acústicos: Estructura del canto. Frecuencia, amplitud, tiempo, tono.
Descripción de los cantos escuchados durante la salida de campo, onomatopeyas, etc.
Usamos la vista para entender los cantos escuchados mediante notaciones y sonogramas. Escucharemos, veremos y analizaremos la fina estructura de los cantos.

PROGRAMA

Viernes – Tarde
Presentació del taller. Breu introducció sobre els objectius. Descripció dels sons i paràmetres acústics: freqüència, amplitud, temps, to. Com descriure el cant de les aus i els sons de la natura.,,es,dissabte -,,es,El despertar de les aus, escolta de l'alba, participant en la celebració del Dawn Chorus Day.,,es,Enregistrament del cor de l'alba.,,es,Escoltar, escoltar, discriminar, identificar, descriure sons. Posarem en pràctica els conceptes descrits en la sessió introductòria amb els cants que anirem escoltant durant l'itinerari.,,es,Tarda.,,es

Sábado – Mañana
El despertar de las aves, escucha del amanecer, participando en la celebración del Dawn Chorus Day.
Grabación del coro del amanecer.
Oir, escuchar, discriminar, identificar, describir sonidos. Pondremos en práctica los conceptos descritos en la sesión introductoria con los cantos que iremos escuchando durante el itinerario.

Tarde.
Treball a Aula: Fem servir la vista per entendre els cants escoltats al matí. Notacions, Sonogramas. Escoltarem, veurem i analitzarem la fina estructura dels cants.,,es,Escolta d'enregistraments de paisatges sonors.,,es,Escolta d'espècies nocturnes i enregistrament en els voltants de la bassa.,,es,Matí.,,es,Sortida de camp posant en pràctica els conceptes i les eines explicats i treballats el dia anterior.,,es,En petits grups, pràctica de mostreig, anotant totes les espècies detectades.,,es,Posada en comú dels resultats obtinguts. Tertúlia sobre el paisatge sonor i la percepció sensorial.,,es,Animem als assistents a venir amb els seus gravadores per senzilles que siguin per gravar l'alba i portar-se a casa un record especial.,,es
Escucha de grabaciones de paisajes sonoros.
Escucha de especies nocturnas y grabación en los alrededores de la charca.

Domingo.
Mañana.
Salida de campo poniendo en práctica los conceptos y las herramientas explicados y trabajados el día anterior.
En pequeños grupos, práctica de muestreo, anotando todas las especies detectadas.
Puesta en común de los resultados obtenidos. Tertulia acerca del paisaje sonoro y la percepción sensorial.

Animamos a los asistentes a venir con sus grabadoras por sencillas que sean para grabar el amanecer y llevarse a casa un recuerdo especial.

Informació i Reserves:,,es,Tel: 634967533,,en,Eloisa Matheu »Escoltar la natura i descobrir els seus intèrprets,,es
info@greenextremadura.com
Tel: 634967533