Mosquitero común

Aquest matí dono un passeig d'hora pel parc de l'Escorxador, a Barcelona. Em reben les bullicioses, alegres Cotorres verdigris argentines,,es,s, fent nius a les palmeres de l'entrada, al costat de la biblioteca, ampliant així la seva àrea de "ocupació". Les tórtores turques,,es,potser més discretes però no menys nombroses, estan cantant i observo diversos exemplars implicant branquetes al bec.,,es,, Moltes altres aus semblen estar animades en aquesta fresca matí: dos tallarols capnegres,,es,es responen d'un pi a un altre amb el seu típic reclam de matraca, també escolto tallarols de casquet,,es,posades a les branques altes d'un pi buscant insectes, per sortir volant cap a un altre més allunyat. Un parell de raspinells,,es Myiopsitta monachus, haciendo nidos en las palmeras de la entrada, al lado de la biblioteca, ampliando así su área de “ocupación”. Las tórtolas turcas Streptopelia decaocto quizás más discretas pero no menos numerosas, estan cantando y observo varios ejemplares acarreando ramitas en el pico.

Pero además de estas especies nuevas, muchas otras aves parecen estar animadas en esta fresca mañana: dos currucas cabecinegras Sylvia melanocephala se responden de un pino a otro con su típico reclamo de matraca, también escucho currucas capirotadas Sylvia atricapilla posadas en las ramas altas de un pino buscando insectos, para salir volando hacia otro más alejado. Un par de agateadores Certhia brachydactyla van pujant pels troncs dels pins pinyers. els pit-rojos,,es,, Que fa ja setmanes que van arribar, són molt nombrosos i van emetent el seu conegut pt pt pt o shí agut i breu ...,,es,. Des de diferents arbres s'escolta el seu típic reclam "fugiu", un dolç i breu xiulada monosíl·lab, a diferència del reclam del Mosquiter pàl·lid,,,es,, El reclam és clarament disílabo: "hu-it".,,es,Eloisa Matheu »Mosquiter comú,,es Erithacus rubecula, que hace ya semanas que llegaron, son muy numerosos y van emitiendo su conocido pt pt pt o shí agudo y breve…

Hoy me ha llamado la atención la presencia de varios Mosquiteros comunes Phylloscopus collybita. Desde diferentes árboles se escucha su típico reclamo “huid”, un dulce y breve silbido monosílabo, a diferencia del reclamo del Mosquitero papialbo, Phylloscopus bonelli, cuyo reclamo es claramente disílabo: “hu-it”.

Phycol-veu

Mosquitero común, llamada
Lloc: Barcelona
Data: 29 octubre 2013