Taller d'identificació de cants a Astúries 28-29 abril 2018,,es,2018,,en,Taller identificació de cants,,es,Mesurant la biodiversitat en agroecosistemes: Tècniques d'identificació pel cant, en el marc de les Jornades "Biodiversitat i gent: importància de les aus silvestres en el benestar humà", organitzades per la Universitat d'Oviedo i SEO / Bilrdlife Astúries. Taller molt pràctic amb dues sortides matinals durant les quals es ...,,es

Mesurant la biodiversitat en agroecosistemes: Tècniques d'identificació pel cant,,es,, En el marc de les Jornades "Biodiversitat i gent: importància de les aus silvestres en el benestar humà", organitzades per la Universitat d'Oviedo i SEO / Bilrdlife Astúries.,,es,Taller molt pràctic amb dues sortides matinals durant les quals es treballa l'escolta i discriminació de cants i reclams de les espècies que van apareixent durant un trajecte. Dissabte a la tarda, sessió a aula, vista general, realització i interpretació de espectrogrames. Diumenge finalitza el taller realitzant una pràctica metodològica, estació d'escolta o itinerari d'escolta.,,es, en el marco de las Jornadas “Biodiversidad y gente: importancia de las aves silvestres en el bienestar humano”, organizadas por la Universidad de Oviedo y SEO/Bilrdlife Asturias.

Taller muy práctico con dos salidas matinales durante las cuales se trabaja la escucha y discriminación de cantos y reclamos de las especies que van apareciendo durante un trayecto. El sábado por la tarde, sesión en aula, descripción, realización e interpretación de espectrogramas. El domingo finaliza el taller realizando una práctica metodológica, estación de escucha o itinerario de escucha.

En finalitzar el taller els alumnes adquireixen pràctica d'escoltar i discriminar sons i eines per memoritzar i identificar els cants dels ocells.,,es,Eloisa Matheu »Taller d'identificació de cants a Astúries 28-29 abril 2018,,es