Aquesta web utilitza el català com a idioma original i fem ús de google translator per a les altres llengües. És posible que trobeu errors en els noms dels animals i en algunes paraules o frases del text. Per això demano disculpes pels errors de traducció, tasca impossible d’afrontar si no és de manera automática. Gràcies.

Produccions sonores

Treballs de muntatge sonor per a diferents projectes, des de audicions i conferències, tallers d'escolta, sonoritació d'exposicions, sonoritzacions de projectes  de cinema, artistes sonors...

Paisatge sonor de les màquies per a l'exposició del centre de visitants del PNS Collserola

Paisatge sonor de conreus per a l'exposició del centre de visitants del PNS Collserola

Paisatge sonor de l'alzinar per a l'exposició del centre de visitants del PNS Collserola

Paisatge sonor de les pinedes de pi blanc, amb sotabosc d'alzinar, per a l'exposició del centre de visitants del PNS Collserola

Paisatge sonor dels prats secs per a l'exposició del centre de visitants del PNS Collserola