Aquesta web utilitza el català com a idioma original i fem ús de google translator per a les altres llengües. És posible que trobeu errors en els noms dels animals i en algunes paraules o frases del text. Per això demano disculpes pels errors de traducció, tasca impossible d’afrontar si no és de manera automática. Gràcies.

Màquies

Paisatge sonor de les màquies per a l'exposició del centre de visitants del PNS Collserola

Nom científic

Especies principals:

Bruel Regulus ignicapillus

Tallarol de garriga Sylvia cantillans

Tallarol capnegre Sylvia melanocephala

Cargolet Troglodytes troglodytes

Parasteropleurus perezi