Aquesta web utilitza el català com a idioma original i fem ús de google translator per a les altres llengües. És posible que trobeu errors en els noms dels animals i en algunes paraules o frases del text. Per això demano disculpes pels errors de traducció, tasca impossible d’afrontar si no és de manera automática. Gràcies.

Prats secs

Paisatge sonor dels prats secs per a l'exposició del centre de visitants del PNS Collserola

Nom científic

Especies principals:

perdiu Alectoris rufa

cadernera Carduelis carduelis

Bosqueta pàl·lida Hippolais polyglotta

Bitxac Saxicola torquata

Brachycrotaphus tryxalicerus