Turquía

En procés...

Viatge de gravació a les estepes de l'est de Turquía, l'estiu de l'any 2010

Capvespre

aloses i tempesta